PRÁCA NA PREVÁDZKE


ASISTENT PREDAJA

SALES ASSISTANT

 • Poskytovanie poradenstva pri výbere tovaru a informácií o jeho dostupnosti
 • Práca s prijatím nového tovaru, presunom tovaru a doplnením tovaru
 • Práca s registračnou pokladňou a platobným terminálom
 • Zodpovednosť za udržiavanie čistoty na predajni
 • Plnenie stanovených plánov a bezpečnostných predpisov
 • Aktívna spolupráca na dosiahnutí spoločných cieľov predajne
 • Podieľanie sa na budovaní pozitívnej atmosféry na prevádzke

VIZUALISTA

VISUAL MERCHANDISER


 • Dodržiavanie platných VM štandardov a implementácia VM inštrukcií
 • Práca s internými procesmi a systémami (RFID)
 • Analýza predaja prostredníctvom dostupných reportov a hľadanie možností na podporu predaja
 • Prezentovanie tovaru pútavým a kreatívnym spôsobom
 • Aranžovanie výkladu, figurín, tovaru a vystavenie POS materiálov (marketingové grafiky, kampane, cenovky a pod.)
 • Komunikácia s prideleným Alokátorom a Sales Coordinatorom a možnosť ovplyvniť aktuálne modely na prevádzke
 • Účasť pri otváraní nových prevádzok v rámci spoločnosti

ZÁSTUPCA MANAŽÉRA

DEPUTY MANAGER • Zodpovednosť  za správny chod prevádzky, jej predajné výsledky vizuál prevádzky podľa štandardov a potrieb značky
 • Rozdeľovanie a zadávanie úloh zamestnancom a zodpovednosť za dodržiavanie ich pracovných povinností
 • Tvorba denných plánov a mesačných rozpisov dochádzky
 • Školenie nových zamestnancov
 • Podieľanie sa na plánovaní pracovných zmien zamestnancov
 • Vytváranie príjemnej atmosféry na pracovisku

MANAŽÉR PREVÁDZKY

STORE MANAGER


 • Zodpovednosť za správny chod prevádzky a jej predajné výsledky
 • Zodpovednosť za vizuál prevádzky podľa štandardov a potrieb značky
 • Školenie nových zamestnancov
 • Rozdeľovanie a zadávanie úloh zamestnancom a zodpovednosť za dodržiavanie ich pracovných povinností
 • Tvorba denných plánov a mesačných rozpisov zamestnancov
 • Vedenie personálnej agendy a príprava podkladov k mzdám
 • Aktívna komunikácia a spolupráca s Regionálnym manažérom
 • Vytváranie príjemnej atmosféry na pracovisku

PRIDAJ SA!


PRÁCA NA CENTRÁLE