NOVINKY

NAJNOVŠIE INFORÁCIE ZO SVETA LPP

Nová správa o trvalo udržateľnom rozvoji je tu!

Čo sa dočítate v našej najnovšej správe ? Predovšetkým o našej ceste k obehovému hospodárstvu a o realizácii stratégie "Pre ľudí, pre našu planétu", ktorej výsledky sú čoraz viditeľnejšie!

Len v minulom roku sme:

  • začali pracovať na recyklácii polyesterových tkanín;
  • znížili emisie CO2 o 8 % a spotrebu plastov o 567 ton;
  • opätovne použili viac ako 2 milióny kartónových krabíc

Uplynulý rok sa tiež niesol aj v znamení poskytovania našej pomoci. Konkrétne sme sa podieľali na podpore obetí vojny na Ukrajine, pričom sme na tento účel darovali 4 mil. Eur.

To sú len niektoré z našich projektov. O všetkých si môžete prečítať v správe tu:


Prečítajte si najnovšiu PR správu o výsledkoch našej spoločnosti za rok 2022/2023

Dozviete sa:

  • Ako LPP zvládla výzvy roku 2022 s najvyššími tržbami v histórii skupiny.
  • Sumár finančných výsledkov za rok 2022/23
  • Dôsledne implementovaná omnichannel stratégia priniesla skupine LPP v minulom roku tržby viac ako 3,4 mld €, čo znamená nárast o viac ako 40 % r/r
  • Dvojciferný rast tržieb v každom štvrťroku ukončeného finančného roka umožnil skupine generovať ročný zisk 217 mil €
  • Napriek poklesu medziročného tempa rastu elektronického obchodu značky LPP vygenerovali minulý rok v tomto kanáli tržby takmer 1 mld € a podiel online predaja predstavoval viac ako 27 % tržieb skupiny
  • V oblasti trvalo udržateľného rozvoja spoločnosť v uplynulom roku realizovala aktivity v oblasti obehového hospodárstva, znižovania emisií a rozširovania partnerstiev podporujúcich LPP pri udržiavaní ekologickejších výrobných štandardov.