LPP POMÁHA

Naším poslaním je pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách, našej komunite a okoliu.

Podporujeme najmä organizácie, ktoré poskytujú rodinám a deťom bývanie, základné životné potreby, rozvoj alebo zdravotnú pomoc. Organizujeme aj pro-environmentálne aktivity, ktoré prispievajú k ochrane nášho životného prostredia.

Zameriavame sa na aktivity v našom bezprostrednom okolí. Pružne reagujeme aj na meniace sa okolnosti a v prípade potreby sa zapájame do projektov, ktoré vnímame v danej chvíli ako dôležité.

Všetky naše aktivity vychádzajú z vedomia vplyvu, ktorý máme na miestne komunity a okolie. Okrem finančných a ľudských zdrojov využívame najmä dostupné materiálne zdroje a eliminujeme nadbytočný tovar, či materiál.

Veríme, že každá, aj tá najmenšia pomoc, je dôležitá a môže prispieť k budovaniu trvalých spoločenských zmien.

V roku 2023 sme vstúpili do programu "Firmy Komunite" Nadácie Pontis.

Ide o neformálne združenie firiem, ktoré chcú úspešne rozvíjať programy dobrovoľníctva pre svojich zamestnancov a zamestnankyne. Predpokladom pre členstvo je vôľa podporovať firemné dobrovoľníctvo cez aktivity organizované, či už v rámci združenia, alebo aj samotnou firmou. 

- 2022 -


JANUÁR

SVETIELKO NÁDEJE

SVETIELKO NÁDEJE je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín.

Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.

 • Náš dlhoročný partner z Banskej Bystrice
 • Podporili sme ich sumou 1500€
 • Venovali sme im aj naše 1% z dane za rok 2021

FEBRUÁR

DAROVANIE NOVÉHO OBLEČENIA 

Darovali sme spolu 270 kusov úplne nového oblečenia viacerým organizáciám, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi a ľuďom bez domova. Cieľom je pomôcť ľudom cítiť sa komfortne a sebavedomo, aby sa mohli začleniť do spoločnosti.

MyMamy v Prešove - pomáhajú týraným ženám a ženám bez domova s deťmi. Hodnota daru: 399,80€

eMKLub v Kremnici - pomáhajú deťom, ktoré vyrastali v detských domovoch, začleniť sa do spoločnosti. Hodnota daru: 799,60 €

Charita sv. alžbety vo Zvolene - zameriavajú sa na pomoc ľuďom a rodinám v núdzi. Hodnota daru: 719,64 €

Diecézna charita v Banskej Bystrici - zameriavajú sa na pomoc ľuďom a rodinám v núdzi. Hodnota daru: 1439,28 €

Dom sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši -  zameriavajú sa na pomoc ľuďom a rodinám v núdzi. Hodnota daru: 759,62 €

Palkovo centrum v Liptovskom Mikuláši - pomáhajú týraným ženám a ženám bez domova s deťmi. Hodnota daru: 719,64 €

Maltézsky rad v Bratislave- zameriavajú sa na pomoc ľuďom v núdzi. Hodnota daru: 559,72 €


APRÍL

DAROVANIE IT ZARIADENIA 

Venovali sme spolu 20 kusov vyradených počítačov a monitorov rozvojovej agentúre Banskobystrického samosprávneho kraja na účely zriadenia registračného centra pre utečencov.


MAREC - DECEMBER

POMOC UKRAJINE

 • Poskytli sme pomoc našim kolegom a ich rodinám z Ukrajiny
 • Vyhľadávali a zdieľali sme dôležité informácie o príchode na Slovensko
 • Zabezpečovali sme pre nich ubytovanie a základné potreby
 • Pomáhali sme s vybavením potrebných dokumentov
 • Pomohli sme im začleniť sa do spoločnosti
 • Organizovali sme interné výzvy pre zamestnancov a poskytli 2 dni plateného voľna na dobrovoľnícke činnosti
 • Naša materská spoločnosť LPP S.A. vyčlenila viac ako 4 mil.€ na pomoc Ukrajine
 • Zriadili sme transparentný účet "Na pomoc Ukrajine"

 • V spolupráci s organizáciou MalnS (Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku) sme prostriedky z transparentného účtu využili na pomoc priamo na Ukrajine
 • V júly sme poskytli 500€ na nákup a distribúciu liekov a zdravotníckeho materiálu
 • V decembri sme prispeli rovnakou sumou na kúpu a doručenie generátora do škôlky v Odese, ktorá sa stará o deti so špeciálnymi potrebami

 • Na Slovensku sme darovali viac ako 6300 kusov nového oblečenia v hodnote 25 000€
 • Distribuovali sme ich do troch centier pomoci:
 • Bratislava - Donio n.f (Miesto humanitárny pomoci Aupark)
 • Banská Bystrica - Banskobystrický samosprávny kraj
 • Michalovce - Centrum pre utečencov
 • Darovanie sme zorganizovali 2x počas roka
 • Išlo prevažne o oblečenie pre ženy a deti
 • Pomohli sme tým ľudom cítiť sa komfortne a sebavedomo, aby sa mohli začleniť do spoločnosti

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI!


MÁJ

SADENIE STROMČEKOV

 • Vysadili sme takmer 300 kusov stromčekov - Smrekovec opadavý
 • Sadili sme v náročnom teréne nad Ponickou Hutou v oblasti postihnutej kalamitou, ktorá potrebovala obnovu v odbornom sprievode Márie Demianovej a jej tímu
 • Znížili sme tým ročnú uhlíkovú stopu zúčastnených osôb o 42%

SEPTEMBER

INTERNÁ SÚŤAŽ NA PODPORU DOBROVOĽNÍCTVA

Pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva sme vyhlásili internú súťaž, ktorej cieľom bolo podporiť záujem a angažovanosť v dobrovoľníctve.

Týždeň dobrovoľníctva každoročne prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku.


 • Výherný tím prevádzky Sinsay Zvolen pomohol centru Dorka

 • Centrum Dorka vo Zvolene je útulkom pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v závažnej životnej situácii
 • Rodinám v útulku kúpili potreby do kuchyne, ktoré nevyhnutne potrebovali

 


NOVEMBER

Giving Tuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro.

 • Zorganizovali sme internú výzvu k zapojeniu sa do tejto aktivity
 • Jednou z aktivít, ktorú si naši kolegovia vybrali boli "krabičky plné lásky" pre dôchodcov,
 • Spríjemnili tak vianočné sviatky opusteným dôchodcom v domovoch 

DECEMBER

ŠTEDRÉ VIANOCE

S LPP

Sumu 2000€ (určenú na nákup vianočných darčekov pre obchodných partnerov) sme tento rok rozdelili medzi štyri rôzne subjekty:

 • Svetielko Nádeje - zameriava sa na zlepšenie a skvalitnenie života detí a dospievajúcich s rakovinou alebo inými závažnými ochoreniami a ich rodín. Príspevok: 500€
 • Centrum pre deti a rodiny Hriňová - poskytuje špecializovanú podporu a pomoc deťom a ich rodinám formou pobytov alebo konzultácií. Príspevok: 500€
 • MyMamy - Pomáha týraným ženám a ženám bez domova s deťmi. Okrem finančného príspevku 500€ obdržali krabicu plnú nových parfémov.

 • Centrum pre deti a rodiny Tŕnie - poskytuje špecializovanú podporu a pomoc deťom a ich rodinám formou ubytovania alebo konzultácií. Príspevok: 500€
 • Centrum pre deti a rodiny v Bratislave -   poskytuje špecializovanú podporu a pomoc deťom a ich rodinám formou ubytovania alebo konzultácií. Obdržali darčekové poukazy v hodnote 180€ na nákup v prevádzkach LPP.